TL;DR: Czynnie uczestnicząc w polskiej branży muzycznej widzimy coraz więcej inicjatyw wspierających muzyczny off: samozarządzajacych się artystów, managerów, organizatorów koncertów. Ale rzadko jesteście w nich obecni Wy, będący przecież fundamentem naszych działań – słuchacze, odbiorcy naszych koncertów. Chcemy zapytać o Wasze doświadczenia i skonfrontować je z optyką przedstawicieli branży. Czyli: lepiej poznać Was, a dzięki temu i siebie!

CEL BADANIA: Poprzez niniejsze badanie chcemy poznać zwyczaje, praktyki i doświadczenia publiczności koncertowej i sprawdzić, na ile są one zbieżne z praktykami muzyków i bookerów. Sami jako Fundacja DLA KONTRASTU jesteśmy czynnymi uczestnikami rynku muzycznego w Polsce. Prowadzimy niezależne wydawnictwo, organizujemy koncerty, opisujemy nowe zjawiska na scenie, ale także jesteśmy słuchaczami i muzykami – więc zależy nam, żeby branża muzyczna mogła dowiedzieć się więcej o swoich odbiorcach, zewaluować działania i w lepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby słuchaczy.

Mamy nadzieję, że to badanie będzie pierwszym z wielu i docelowo uda nam się stworzyć platformę, która pozwoli w regularny i przekrojowy sposób uzupełniać lukę informacyjną o polskim rynku muzycznym. Raport z badania opublikowany zostanie w wolnym dostępie – bo muzyka to nasza wspólna sprawa.

SKĄD POMYSŁ NA BADANIE: W ostatnich latach z radością obserwujemy rozwój inicjatyw skierowanych do offowej części branży muzycznej, coraz to nowe konferencje, panele i szkolenia, od rozbudowanych hubów jak Tak Brzmi Miasto, przez agencje jak Artist in Bloom, po online’owe kursy czy ebooki. Powstają aplikacje wspierające muzyków w samoorganizacji i showcase’y pozwalające im pokazać się przed szerszą publicznością. Wymiana informacji, która następuje podczas tego typu wydarzeń najczęściej bazuje na indywidualnych doświadczeniach uczestniczących w nich osób, których perspektywa często osadzona jest w rolach, jakie sprawują (organizator, manager, dziennikarz, muzyk). Z podobnej perspektywy o rynku muzycznym opowiadają branżowe publikacje, od specjalistycznej prasy jak “Glissando”, po prace naukowe jak monumentalny podręcznik Zarażeni dźwiękiem Stanisława Trzcińskiego. Wszystko to jest ważne i wszystko staramy się śledzić.

Ale nadal brakuje niezależnych danych, dotyczących potrzeb i upodobań odbiorców muzyki na żywo. Dlatego, poprzez niniejsze badanie, chcemy to zmienić. Wierzymy, że ta inicjatywa pozwoli nam nie tylko lepiej poznać naszych odbiorców i odpowiedzieć na ich potrzeby, ale i umożliwi lepsze poznanie nas samych. Mamy też nadzieję, że zebrane w ten sposób informacje i diagnoza problemów pozwoli nam wszystkim na skuteczniejsze działania z partnerami instytucjonalnymi oraz przedstawicielami rządu i samorządów. Czyli – na poprawienie sytuacji polskiego rynku koncertowego.

Pora, żeby branża wsłuchała się w głos słuchaczy!

ORGANIZATOR

PARTNER