IDEO-GRAM

Opublikowano przez

ideo„IDEO-GRAM” to kwartalnik w całości poświęcony polskiemu teatrowi alternatywnemu. Zjawisko od lat marginalizowane i z rzadka dostrzegane przez krytykę, współcześnie na nowo przeżywa swój rozkwit, bazując jednak na odmiennych fundamentach, niż w okresie przed transformacją – wiele spośród aktywnych dziś i znaczących grup ukonstytuowało się niemal dwie dekady temu, a więc od początku istnienia funkcjonuje w dzisiejszym systemie. „IDEO-GRAM” ma za zadanie zdefiniować na nowo alternatywę teatralną, przywrócić jej należne miejsce na mapie polskiej kultury i otworzyć kanał komunikacji między środowiskiem niezależnym a widzem.

Kwartalnik ma składać się z trzech podstawowych działów: obszernej części monograficznej, poświęconej historii i współczesności konkretnych grup teatralnych, stałych rubryk, mających na celu zobrazowanie różnic w poglądach na alternatywę wśród samych twórców niezależnych, oraz przeglądu aktualności, zawierającego m. in. relacje z festiwali, recenzje premier, informacje o konkursach grantodawczych i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń.

Ażeby materia tekstów poświęconych teatrom była żywa i wiarygodna, praca nad nimi odbywać się będzie w bezpośrednim kontakcie z opisywanymi grupami: wysłannicy pisma będą odwiedzać je w ich siedzibach, uczestniczyć w ich codziennych działaniach, obserwować organizację wydarzeń, prowadzić wywiady. Równocześnie zależy nam, żeby podstawową kategorią demokratycznego doboru opisywanych grup był ich faktyczny wkład w rozwój ruchu, wyrażający się nie tylko w stażu, ale i aktywności artystyczno-animacyjnej, niezależnie od ich wyborów estetycznych czy zakulisowych sympatii bądź antypatii.Konieczność przeprowadzenia redefinicji teatru alternatywnego realizować się będzie poprzez korzystanie z nowoczesnego, zakładającego szeroką perspektywę kulturową, dyskursu.

Autorami w „IDEO-GRAMIE” będą zarówno teoretycy sztuki na co dzień nie związani z ruchem, krytycy teatralni obeznani z formułami wykorzystywanymi przez alternatywę, historycy teatru, umieszczający dokonania grup w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, jak i praktycy – znów zarówno na co dzień funkcjonujący w teatrze głównego nurtu, jak i członkowie teatrów alternatywnych. Wielość spojrzeń doprowadzić ma do powstania wielopłaszczyznowego, komplementarnego obrazu działania współczesnej alternatywy, zrozumiałego i interesującego tak dla środowiska, jak czytelników dotychczas nie stykających się z tym zjawiskiem w kulturze polskiej.

Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym czasopisma jest Adam Karol Drozdowski, absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze, krytyk teatralny, stale współpracujący m.in. z miesięcznikiem „Teatr”, scenograf, redaktor gazet festiwalowych, były redaktor prowadzący działu Muzyka w Portalu Kulturalnym Magazyn i muzyk niezależnego zespołu DLA KONTRASTU, a także, przez wieloletnią współpracę z teatrami alternatywnymi, członek Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej. Koordynacją projektu i opieką merytoryczną zajmuje się Katarzyna Pągowska, od 2005 roku aktorka Teatru Realistycznego ze Skierniewic, od 2012 roku dyrektor festiwalu Poszukiwanie Alternatywy, koordynatorka projektów z dziedziny animacji kultury i edukacji kulturalnej, finansowanych m.in. ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Miasta Stołecznego Warszawy i Miasta Skierniewice, absolwentka Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie i studentka wiedzy o kulturze oraz animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród piszących znajdą się m. in. Szymon Kazimierczak, redaktor w miesięczniku „Teatr”, Dawid Mlekicki, założyciel poczytnego bloga teatralnego Uszaty fotel, Karolina Matuszewska, redaktorka portalu Niezłe sztuki i Jakub Kasprzak, reżyser teatralny współpracujący z grupami niezależnymi. Redakcja „IDEO-GRAMU” prowadzić będzie również skierowane do studentów kierunków humanistycznych warsztaty z teatropisania, uczestnicy których będą mieli możliwość publikowania na łamach kwartalnika.

W miarę rozwoju kwartalnika redakcja będzie też uzupełniać dostępną online bibliografię dotychczas publikowanych tekstów o grupach alternatywnych, dotąd niedostępnych dla czytelnika ze względu na okoliczności publikacji, np. w gazetach festiwalowych.