Darowizny

Darowizny na rzecz działalności Fundacji DLA KONTRASTU można wysyłać na konto:

Raiffeisen Bank Polska

82 1750 0012 0000 0000 3345 9165

Dziękujemy i zachęcamy do wspólnych działań!