Start!

Opublikowano przez

Fundacja DLA KONTRASTU ma na celu budowanie wspólnej tożsamości środowiska artystów niezależnych poprzez sieciowanie grup i organizacji twórczych z różnych regionów kraju i animowanie wymiany artystycznej.

Niezależność działań artystycznych w dzisiejszym świecie nie jest wymierzona przeciwko systemowi – sytuuje się raczej równolegle do niego i świadczy o nieprzystawalności do jego realiów. Rynek sztuki głównego nurtu poza jednostkowymi wyjątkami nie zauważa jednak ruchu niezależnego, pozbawionego struktur i spójności działań o zasięgu ponadlokalnym. Dlatego Fundacja stawia sobie za zadanie stworzenie warunków do głębokich twórczych spotkań i budowania zaufania między artystami, niezbędnego do rozwoju dzięki wzajemnemu wsparciu.

Jeżeli rynek się nami nie interesuje, stwórzmy sobie własny rynek, korzystając z narzędzi i furtek, jakie otwiera przed nami system. Wspólnie!

DLA KONTRASTU. Fundacja na rzecz kultury niezależnej

ul. Balladyny 5/19, 02-553 Warszawa

KRS 0000614601

NIP 5213732267

REGON 364298486

Zarząd Fundacji:

Adam Karol Drozdowski (Prezes Zarządu)

Norbert Sosik

Szymon Kazimierczak